جهت انتخاب واحد نیمسال جدید، تسویه حساب کامل بدهی گذشته الزامیست

 

·         دانشجوی گرامی! جهت مشاهده و پرینت چارت درسی به وب سايت اصلی دانشگاه www.iau-aligudarz.ac.ir مراجعه نماييد.